Mózg to najważniejszy z ludzkich organów, a zarazem – jeden z najbardziej skomplikowanych narządów. Taki, o który trzeba nieustannie dbać. Każdego dnia.

Dlatego organizujemy Światowy Tydzień Mózgu w GWSH. Dzięki naszym specjalistom dowiecie się między innymi:

•o technikach pamięciowych,

o tym, jak stres, relaksacja oraz dieta wpływają na budowę i funkcjonowanie mózgu,

•co to znaczy i jakie może mieć konsekwencje - młodość w czasach pandemii,

•jak ważne są codzienne kontakty międzyludzkie.


Nie zwlekaj, zapisz się na wydarzenie. Udział w warsztatach jest bezpłatny!

Widzimy się - 16 oraz 17 marca!

REJESTRACJA

16-17 marca 2022

PRELEGENCI

Ewa Bensz-Smagała

Daniel Knapik

Sandra Nandzik

Alicja Grzenik

Dawid Haracz

Wirginia Hamala

Laura Siedlaczek

Krzysztof Kubik

Bernadetta Bieszczanin

dr Agnieszka Malinowska

Anna Krokosz

PROGRAM WYDARZENIA

16.03.2022 godz. 10:00–10:45 (ŚRODA)

Pamięć bez dna? Techniki pamięciowe w szkolnej ławce. Ewa Bensz-Smagała


Czy techniki pamięciowe to metody dostępne tylko dla zawodowców? W jaki sposób możemy wykorzystać różne sposoby tworzenia skojarzeń i wizualizacji na materiale szkolnym? Podczas warsztatu uczestnicy poznają najważniejsze zasady stosowania mnemotechnik oraz przećwiczą praktycznie ich wykorzystanie.

16.03.2022 godz. 11:00-12:00 (ŚRODA)

Dieta dla mózgu. Sandra Nandzik


Czy poprzez żywienie jesteśmy w stanie polepszyć pracę naszego mózgu? Tak! Podczas wykładu dowiesz się, na jakie produkty w diecie zwrócić uwagę oraz poznasz modele żywienia sprzyjające pracy mózgu.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/225tgTtR%2FDieta_dla_mozgu_e_book.pdf


16.03.2022 godz. 17:30-18:15 (ŚRODA)

Stres - wyrok czy wybór? Wpływ stresu oraz relaksacji na funkcje i budowę mózgu. Dawid Haracz


Podczas prelekcji poruszona zostanie tematyka stresu oraz jego wpływ na organizm, a w szczególności na mózg. Przedstawione zostaną wyniki badań wpływu stresu oraz poszczególnych technik relaksacyjnych, na funkcje i budowę mózgu, a co za tym idzie - na jakość naszego codziennego funkcjonowania.

16.03.2022 godz. 18:30-19:30 (ŚRODA)

Szybkie czytanie - mit, obietnica czy kompetencja? Ewa Bensz-Smagała


Mózg jest jak mięsień – to popularne twierdzenie, które ma niewiele wspólnego z prawdą. Są jednak umiejętności, które możemy rozwijać – jedną z nich jest szybkie czytanie. Cienie i blaski treningów, mity dotyczące szybkiego czytania i praktyczne wskazówki do samodzielnej pracy - to czeka uczestników warsztatów.

17.03.2022, godz. 10:00-10:45 (CZWARTEK)

Moc komunikacji niewerbalnej – na co zwrócić uwagę w codziennych kontaktach.
Bernadetta Bieszczanin


W pracy z osobami z ASD, trzeba uczyć je rozpoznawać bezsłowne sygnały, które wysyłają podczas konwersacji ich rozmówcy. Osoby neuronormatywne odbierają je najczęściej nieświadomie, w przeciwieństwie do osób z ASD. Warto docenić tę sferę komunikacji i świadomie wykorzystać jej moc. Podczas prelekcji przyjrzycie się lustrzanym neuronom w mózgu i znaczeniu informacji wysyłanych bez „słów”. Dowiecie się o skali klasyfikacji zachowań niewerbalnych według P.Ekmana i W.Friesen, dzięki której łatwiej „ interpretować” zachowania innych ludzi. Np. :temu, co oznacza zakrywanie ust w czasie rozmowy, pocieranie czoła, czy dotykanie skroni czubkiem palca? Na koniec usłyszycie też o niewerbalnych oznakach emocji.

17.03.2022 godz. 09:00-09:45 (CZWARTEK)

Daj się zaskoczyć swojej pamięci. Daniel Knapik


Masz wrażenie, że nie zapamiętujesz już tak skutecznie jak kiedyś? Ciężko jest przypomnieć sobie pewne informacje? Jest na to sposób! Prelekcja na temat tego, jak poprawić swoją wydajność umysłową. Pokazane zostaną ciekawostki związane z zapamiętywaniem. Nie zabraknie dobrej atmosfery i kilku trików pamięciowych. Prelekcja skierowana jest dla każdego odbiorcy.

17.03.2022 godz. 15:00-16:00 (CZWARTEK)

Neurologia emocji. dr Agnieszka Malinowska


Czym są neurologicznie i gdzie w mózgu tworzą się emocje podstawowe (smutek, złość, lęk, radość)? Jak to się dzieje, że znajdują swoje odzwierciedlenie w mimice i gestach? Wystąpienie skierowane do młodzieży i dorosłych.

17.03.2022 godz. 16:15-17:05 (CZWARTEK)

Mózg a substancje. Alicja Grzenik


Jak poszczególne substancje wpływają na mózg? Co jest bardziej skuteczne w skupieniu się - kofeina czy nikotyna? Czy substancje psychoaktywne mogą mieć pozytywny wpływ na mózg? Podczas wykładu będziemy wspólnie odkrywać, jak różne substancje np. kofeina, nikotyna, koka bądź efedryna wpływają na nasz organizm.

17.03.2022 godz. 11:00-11:45 (CZWARTEK)

Młodość w czasach pandemii. Wirginia Hamala, Laura Siedlaczek, Anna Krokosz, Krzysztof Kubik


Pandemia COVID-19 dotknęła każdego w mniejszym lub większym stopniu. Jakie są wnioski z badań na ten temat zrealizowanych przez przez 4-osobowy zespół? Przyjrzycie się problemom związanym z pandemią. Usłyszcie kilka cennych wskazówek - w jaki sposób można poradzić sobie ze szkodami psychicznymi wyrządzonymi przez pandemię oraz jak zniwelować stres związany z nią. Prelekcja ta przeznaczona jest dla młodzieży oraz młodych dorosłych.

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

udział bezpłatny

Wybierz dzień:
INFORMACJA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 954-00-07-281; REGON: 272199522.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl lub listownie na adres Uczelni: ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice, z dopiskiem „IOD”.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne umożliwieniu GWSH organizacji Światowego Tygodnia Mózgu w GWSH.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przesyłane do państw trzecich.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody lub terminu określonego przepisami prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli taka była udzielona) w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Partnerzy

Dodatkowe informacje o prelegentach

Ewa Bensz-Smagała

Psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog, trener technik pamięciowych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym katedry Psychologii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, pracuje również jako trener i terapeuta. Większość pracy zawodowej poświęca dzieciom, stara się szczególnie pomagać i rozwijać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizuje treningi pamięci i szybkiego czytania, wspomaga terapeutycznie dzieci z trudnościami w nauce. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji, prowadzi również diagnozę i terapię dzieci ze spektrum autyzmu. Pracuje z dziećmi z ASD, pomagając w codziennej nauce i treningu zdolności poznawczych.

Sandra Nandzik

Dietetyk kliniczny oraz studentka 2 roku psychologii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.Członkini Koła Naukowego Psychologii Stosowanej GWSH. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji. Autorka artykułów popularnonaukowych. Aktualnie zajmuje się prowadzeniem i publikacją badań z zakresu nawyków żywieniowych w zaburzeniach afektywnych.

Daniel Knapik

Student psychologii, aktywnie uczestniczący w Kole Naukowym Psychologii Stosowanej GWSH. Na co dzień prezes fundacji: "Akademia Edukacji", terapeuta środowiskowy i wychowawca grupy starszej w świetlicy środowiskowej. Od najmłodszych lat zafascynowany skuteczną nauką i technikami pamięciowymi.

Alicja Grzenik

Studentka trzeciego roku psychologii, na specjalizacji psychologia kliniczna. Najbardziej interesuje się neuropsychologią i psychokryminalistyką. Jest również Wiceprzewodniczącą Koła Naukowego Psychologii Stosowanej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, gdzie podejmuje działania mające na celu pozyskanie partnerów merytorycznych Koła. W zeszłej edycji Tygodnia Mózgu prowadziła prelekcje pt. „Różne osobowości, wspólny cel. O zaletach różnic indywidualnych.

Dawid Haracz

Jest praktykiem psychologii od 9 lat. Studiuje psychologię kliniczną, jest certyfikowanym coachem międzynarodowej federacji ICF oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Od 3 lat prowadzi bloga na temat świadomej psychoedukacji www.dawidharacz.com, gdzie pomaga swoim Czytelnikom we własnym rozwoju psychologicznym. Jego największym życiowym marzeniem jest utworzenie programu e-learningowego dla dzieci i dorosłych, pomagającego w kształceniu życiowych umiejętności osobistych i społecznych, takich jak budowanie wartościowych relacji, rozwijanie inteligencji emocjonalnej czy zdrowego poczucia własnej wartości. Prywatnie jest miłośnikiem gór, podróży, książek, szachów oraz czarnej kawy.

Dr Agnieszka Malinowska

Psycholog, dietetyk, wykładowca akademicki, doktor nauk o zdrowiu w zakresie dietetyki. Doświadczenie zdobywała m.in. w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Formie Opiekuńczej w Siemianowicach Śląskich oraz Centrum Medycznym Falck w Katowicach. Szkoleniowiec w zakresie psychologii oraz psychodietetyki. Uczestniczka licznych szkoleń, konferencji i warsztatów, jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej- subspecjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, realizowanej przy CSK nr 1 w Zabrzu. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci oraz młodzieży, współprowadzi terapeutyczne grupy dziecięce i warsztaty psychologiczne dla rodziców.

Bernadetta Bieszczanin

Absolwentka studiów pedagogicznych i psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiów podyplomowych na SWPS. Twórca i menadżer z 20-letnim doświadczeniem, którego nabyła w pracy w TVP. Jeden z jej licznych projektów cieszy się wciąż uznaniem widzów („Pytanie na Śniadanie”). Obecnie spełnia się w pracy z ludźmi, w której wykorzystuje swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenia. "Spektrum Wrażliwości" to miejsce pełne inspiracji, wzajemnego szacunku, skutecznych metod i nowego spojrzenia na sytuację życiową człowieka.

Wirginia Hamala, Anna Krokosz, Krzysztof Kubik, Laura Siedlaczek – jesteśmy grupą studentów 3 roku psychologii studiującymi na GWSH Katowice. Razem tworzymy czteroosobowy zespół, który przeprowadził projekt badawczy dotyczący wpływu pandemii na dzieci z klas 6-8 szkoły podstawowej. Udało się to zrealizować dzięki gościnności firmy „Grażyna Fuchs Korepetycje” znajdującej się w Bojszowach Nowych.