Sobota, 18 września 2021

Kontakt: 32 35 70 601

Miejsce: ul. Harcerzy Września 3

18 września w sobotę zapraszamy na Dzień Otwarty Studiów Podyplomowych GWSH w Katowicach!


Weź udział w bezpłatnych szkoleniach z naszymi najlepszymi trenerami i sprawdź, jak wykładają.


4 godziny profesjonalnego szkolenia GRATIS. Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez uczelnię.


Każde ze szkoleń porusza tematykę wybranego kierunku studiów podyplomowych:.

Bezpłatne szkolenia podczas Dnia Otwartego

Studiów Podyplomowych GWSH

• HR Business Partner

• Kadry i Płace

• Zarządzanie BHP

• Prawo i Administracja

• Akademia Menedżera - Business Leadership

• Akademia e-marketingu

• Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia

• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Partnerzy

PRogram i prELEGENCI

Sobota, 18 września 2021

9.00-13.00, HR Business Partner


Wartości kultury organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi


• Wpływ zmian społeczno-gospodarczych, politycznych i demograficznych na środowisko pracy współczesnego człowieka

• Kultura organizacyjna wczoraj i dziś – definicje, rodzaje, funkcje

• Diagnozowanie kultury organizacyjnej – po co to robić i co mi to da?

• Metody kształtowania kultury organizacyjnej – czy da się nią zarządzać i jak z tego skorzystać? •Nowe wyzwania w zakresie stanowienia norm i zasad sprzyjających efektywności procesów pracy w organizacjach – wytyczne i dobre praktyki

Wykładowca, trener, konsultant oraz praktyk zarządzania. Ekspert ds. metodologii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i upowszechnieniu krajowych standardów kwalifikacji zawodowych.

Dariusz Kosiorek

9.00-13.00, Kadry i Płace


Zmiany w prawie pracy oraz w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony danych jako konsekwencja pandemii koronawirusa


• Pandemia jako przesłanka nowelizacji kodeksu pracy, w szczególności w zakresie pracy zdalnej i BHP

• Jak COVID zmienił świat, czyli ochrona danych wrażliwych w organizacji, w tym danych osobowych zgodnie z RODO

• Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie – to także zadania dla kadr i płac

• Współczesne wyzwania wobec digitalizacji danych w organizacji i sposoby ich zabezpieczania – dobre praktyki kadrowca


Radca prawny w Wydziale Prawnym i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, członek korpusu służby cywilnej. Specjalizuje się w zajęciach i szkoleniach m.in. z RODO i prawa pracy. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i prawa pracy.

Monika Pałka

9.00-13.00, BHP - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy


Czy BHP musi być nudne ... i trudne? Wybrane aspekty pracy behapowca


• BHP czyli co? Istota i „przedszkolna" geneza bezpieczeństwa i higieny pracy

• Nauka bezpieczeństwa przez zabawę – co wspólnego mają reguły w zakładzie pracy i przedszkole?

• Czym tak naprawdę zajmuje się behapowiec – krótki przegląd zadań służby BHP

• Zabawa ryzykiem – szacowanie ryzyka zawodowego podczas szkoleń we współpracy z pracownikami

• Ile kosztują wypadek w pracy i profilaktyka wypadkowa oraz kto ponosi koszty wypadków?

• Obowiązkowym i nudnym szkoleniom BHP mówimy stanowcze NIE! Niekonwencjonalne metody prowadzenia szkoleń BHP w zakładach pracy z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników

Trener biznesu i coach. Specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji miękkich pracowników. Z powodzeniem modyfikuje wizerunek i mentalność managerów nowoczesnych organizacji, pokazując zupełnie nowe możliwości rozwoju. Od 2015r. wykładowca niepublicznych uczelni na kierunkach związanych z zarządzaniem.

Aneta Gawlas

9.00-13.00 Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia


Epidemiologia wczoraj i dziś – doświadczenia z pandemii SARS cov 2Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Członek zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Autor i współautor wielu publikacji w zakresie zdrowia publicznego.

lek. med. Grzegorz Hudzik

Prezes zarządu i współwłaściciel Training Partners. Doświadczenie zdobywał począwszy od stanowiska mistrza, kierownika działu, dyrektora personalnego po prezesa dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jednocześnie budował wiedzę i umiejętności, jako nauczyciel akademicki i trener. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, zarządzania zespołem produkcyjnym, budowania relacji, kreowania autorytetu lidera zespołu i pozafinansowego motywowania pracowników. Specjalizuje się w dużych projektach szkoleniowych dla firm produkcyjnych.

Jan Mądry

9.00-13.00 Zarządzanie zasobami ludzkimi


Czy potrafisz przekazać pracownikom negatywną informację w sposób motywujący?


• Feedback, który rozwija, inspiruje i wzmacnia poczucie własnej wartości

• Feedback bez negatywnych emocji, czyli jak dać i jak przyjąć negatywną informację zwrotną?

• Informacji zwrotna jako motywator

• Bezkonfliktowy sposób udzielania informacji zwrotnej


Adwokat, specjalista prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy i prawa lokalowego. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych i osób prywatnych.

Piotr Pituła

13.30-17.30 Prawo i Administracja


Wybrane zagadnienia prawa cywilnego


• Szkolenie z zakresu „prawa cywilnego” ukierunkowane na przedstawienie i wyjaśnienie najbardziej elementarnego zakresu pojęciowego prawa prywatnego

• Próba przekazania słuchaczom podstawowych narzędzi pojęciowych dla prawidłowego rozumienia języka prawnego stosowanego w obrocie prawnym oraz życiu codziennym

• Przedstawienie elementarnych podstaw współczesnej cywilistyki, przy jednoczesnej próbie odpowiedzi na najbardziej frapujące uczestników pytania z zakresu szeroko rozumianego prawa prywatnego.


13.30-17.30, Akademia Menedżera - Business Leadership


Zarządzanie projektami z wykorzystaniem SCRUM

Psycholog biznesu, ekspert HR i certyfikowany menedżer projektów HR i trener biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu zespołów funkcjonalnych i projektowych w branży HR. Specjalizuje się w opracowaniu systemowych rozwiązań HR dla biznesu z zakresu rekrutacji, zarządzania talentami, oceny i onboardingu.

Jolanta Filipczyk Sikora

Agile – podstawowe informacje

· Geneza Agile

· Manifest Agile

· Opis stylu pracy w podejściu Agile

· Różne typy podejść zwinnych – które z nich wybrać?


SCRUM

· Proces w SCRUM

· Role: Product Owner, Scrum master, członkowie zespołu

· Artefakty

· Wydarzenia

· Wizualizacja pracy w scrum

· Spotkania w Scrum

13.30-17.30 Trener linergista


Medyczne aspekty PMU

MBA prodziekan kierunku Kosmetologia, absolwentka studiów MBA w Oxford Brookes University w dziedzinie zarządzania strategicznego i magister kosmetologii. Autorka wielu publikacji i prac naukowych z dziedziny kosmetologii, makijażu permanentnego i medycznego oraz zarządzania w branży kosmetycznej. Jedna z niewielu polskich ekspertek zajmująca się medycznymi aspektami i powikłaniami w makijażu permanentnym. Założycielka Esthetic Institute.

Małgorzata Ruprich

• Bezpieczeństwo w PMU

• Powikłania i skutki niepożądane

13.30-17.30 Akademia e-marketingu


Persona klienta i strategie marketingowe

Ekspert marketingu z ponad 20-letnim doświadczeniem w koordynacji sprzedaży i marketingu firm usługowych, produkcyjnych i edukacyjnych. Trener na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework, doradca zawodowy, certyfikowany coach amerykańskiej metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling.

Maciej Westerowski

• Dlaczego e-marketing nie działa – najczęściej popełniane błędy

• Strategia działań marketingowych, od czego zacząć?

• Kim jest Twój klient, czyli proces tworzenia persony

• Gdzie jest Twój klient – kanały, którymi możesz do niego dotrzeć

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

Wybierz szkolenie:
INFORMACJA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 19 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 953-00-07-281; REGON: 272199522.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne umożliwieniu GWSH organizacji dnia otwartego na Uczelni.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody lub terminu określonego przepisami prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli taka była udzielona) w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.