III Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych

Człowiek wobec problemów współczesnego świata

Świat w którym żyjemy jest niezwykle zróżnicowany. Jest to świat wielkiego postępu, przemian naszej cywilizacji i nowego stylu życia. Człowiek dumny ze swoich osiągnięć stanął jednak w obliczu wielu zagrożeń i problemów, które do niedawna były niedostrzegane, a którym trudno mu sprostać. Problemy współczesnego świata można rozpatrywać na różnych płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej, politycznej, kulturalnej czy ekologicznej.


Studenci Kół Naukowych działających w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach organizują w dniu 15 marca 2018 roku Seminarium Naukowe pt.: „Człowiek wobec problemów współczesnego świata”,

chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na złożone powiązania występujące pomiędzy globalną gospodarką, środowiskiem

i rozwojem społeczeństw.

Tematyka seminarium będzie obejmowała następujące problemy:

 1. Wielokulturowość – model społeczny i wyzwanie współczesności
 2. Człowiek w świecie nowych technologii. Skutki rozwoju technologicznego
 3. Globalizacja i jej problemy we współczesnym świecie:
  • Problemy ekologiczne
  • Problemy zdrowotne
  • Problemy żywnościowe
 4. • Problemy demograficzne
  • Problemy ekonomiczne
 5. Komunikacja międzyludzka w XXI wieku
  • Sposoby komunikowania się ludzi w XXI wieku
  • Kultura komunikacji ludzi w XXI wieku
  • Kryzys komunikacji interpersonalnej

Seminarium podzielone będzie na dwie części: w pierwszej – referatowej/posterowej, odbędą się wystąpienia uczestników z prezentacjami, referatami, posterami; a w drugiej – warsztatowej planujemy prace w grupach roboczych zgodnie z w/w problematyką. Szczegółowy plan seminarium zostanie Państwu przesłany w drugim komunikacie.

Planujemy wydanie publikacji z prezentowanymi podczas seminarium wystąpieniami.

Do udziału w Seminarium zapraszamy Studenckie Koła Naukowe działające na Uczelniach oraz Szkolne Koła Zainteresowań działające w szkołach ponadgimnazjalnych.

9.30- 10.00

Rejestracja uczestników (Aula , ul. Harcerzy Września 3)

10:00 - 10:15

Otwarcie seminarium

prof. nzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski, Rektor GWSH w Katowicach

dr Anna Sobczyk-Kolbuch Prodziekan ds. rozwoju naukowego i współpracy z zagranicą GWSH

dr Katarzyna Wytyczak, Opiekun Koła Naukowego Kosmetologii , Wydział Medyczny GWSH w Katowicach

10:15 - 10:20

dr Grzegorz Jankowski (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)

Problemy współczesnego świata

Sesja referatowa

10:20 - 11:15

Jowita Kaczyńska, Karol Krakówko

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, KN Przedsiębiorczości Profit Krosn

Slumsy jako przykład nierówności społecznych w Stanach Zjednoczonych

Barbara Paw 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach K N Prawa i Adminisrracji „IUSTITIA” 

Status osoby pokrzywdzonej w procesie karnym

Witold Kotulski

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, K N Prawa i Adminisrracji „IUSTITIA” 

Klauzula porządku publicznego

 Ewa Kowalska-Daczkowska

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Kryzys w komunikacji interpersonalnej drogą do dysfunkcji rodziny

DYSKUSJA

11:15 – 11:35 PRZERWA KAWOWA

11:35 - 11:40 

mgr Marcin Kelm 

Kelm Solutions Marcin Kelm

Człowiek w świecie nowych technologii

11:40 – 12:05

Angelina Kurasz, Michał Wróblewski 

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Górnictwa i Geologii, KN Konstrukcji i eksploatacji maszyn 

Kształcenie inżynierów z wykorzystaniem systemu Lego Technic na przykładzie modelu zrobotyzowanego kombajnu górniczego 

Marta Cichoń, Weronika Kononowicz, Marcelina Krawczyk 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Wydział Medyczny, KN Kosmetologii 

Nowoczesne technologie w kosmetologii

12:00 – 12:05 

mgr MBA Małgorzata Ruprich 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Prodziekan kierunku Kosmetologia, wykładowca akademicki w zakresie biznesu, marketingu w branży medycznej i kosmetycznej 

Kosmetolog - coach zdrowia i urody

12:05 – 12:55 

Monika Mutke 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Wydział Medyczny, KN Kosmetologii 

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na organizm ludzki-analiza przemian zachodzących w skórze po ekspozycji na czynniki zewnętrzne

Martyna Godzic, Paulina Hornik 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Wydział Medyczny, KN Kosmetologii

Wpływ czynników zewnętrznych na strukturę włosa

Jakub Bukowski

Politechnika Śląska w Gliwicach , Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, KN Biotechnologów

Czy nie jest za późno? Destrukcyjny wpływ człowieka na środowisko naturalne

DYSKUSJA

12:55- 13:10 PRZERWA KAWOWA

Sesja posterowa

13:10- 14:30 

Wojciech Kałsa, Tomasz Wojtal

Politechnika Śląska w Katowicach, KN TECHNOMAT

Proste techniki przetwarzania tworzyw sztucznych w oparciuo idee Precious Plastic

Roksana Gandziarska, Agnieszka Getinger

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Przyrodników „Planeta”

Metale ciężkie pochodzące z hałd węglowych i ich wpływ na łańcuch troficzny - od pająka do człowieka

Ewelina Krajewska, Arletta Kochańska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów, Sekcja Botaniczna 

Stan zachowania struktury i bioróżnorodności łąk selernicowych na tle zmian ich zagospodarowania rolniczego 

Jakub Cichoń, Anna Jureczka, Sandra Kempa, Marta Knysak, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Przyrodników „Planeta”

Możliwości wykorzystania wierzbówki (Chamaenerion angustifolium) – w medycynie, przemyśle spożywczym

Paulina Kościelniak

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Przyrodników „Planeta”

Rozmnażanie klonalne roślin egzotycznych – metodyka indukcji ryzogenezy u Dombeya rotundilfolia z wykorzystaniem techniki TLC ogonków liściowych

Stanisław Hasiec

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Przyrodników „Planeta”

Biologia, ochrona i renaturalizacja wód pstrąga potokowego na przykładzie Białej Przemszy

 Paweł Wcisło

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Międzywydziałowe Koło Naukowe „Elementum” przy Śląskim Centrum Wody

Wielowymiarowa analiza oddziaływań biotycznych i abiotycznych w stawach Zabytkowego Parku Pszczyńskiego - wstęp do budowy numerycznego modelu wybranego zbiornika

DYSKUSJA 

14:40 - 15:30 Przerwa obiadowa

15:30 – 17:00 WARSZTATY w grupach tematycznych

PROGRAM SEMINARIUM

Studenckie Koła Naukowe biorące udział w Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych

1. KN Konstrukcji i eksploatacji maszyn

(Opiekun:dr inż. Jan Kania, Uczelnia:Politechnika Ślaska Wydział Górnictwa i Geologii, Gliwice


2. Koło naukowe biotechnologów

(Opiekun: dr Aleksandra Ziembińska Buczyńska, Politechnika Śląska, Gliwice)

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów (SKNB) przy Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej jest kołem naukowym na Politechnice Śląskiej o charakterze międzywydziałowym – zrzesza wspaniałych studentów z wydziałów AEiI, IŚiE i Chemicznego.SKNB formalnie rzecz ujmując przypisane jest (ze względu na biurokracje) do Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Działamy pod opieką Pani dr Aleksandry Ziembińskiej-Buczyńskiej, a kołem obecnie kieruje Filip Gamoń. Raz do roku członkowie SKNB wybierają przedstawicieli, którzy zajmują się organizacją całego życia „poza zajęciowego” Biotechnologów na Politechnice Śląskiej


3. SKN TECHNOMAT

(Opiekun: dr Tomasz Maciąg, Politechnika Śląska, Katowice)

KN TECHNOMAT działa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Opiekunem KN jest dr Tomasz Maciąg. Celem SKN TECHNOMAT jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania materiałów, ze szczególnym naciskiem na projektowanie narzędzi, urządzeń i procesów. Zadaniem koła jest aktywny udział studentów w realizacji procesu dydaktycznego poprzez poszerzanie zainteresowań naukowych, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobywanej w toku studiów, nabywanie umiejętności samodzielnego

i zespołowego rozwiązywania problemów technicznych i naukowych.


4. Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów, Sekcja Botaniczna

(Opiekun: dr Łukasz Chachulski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa)


5. KN Przedsiębiorczości Profit

(Opiekun: dr Maksymilian Czeczotko, vSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa)


6. Międzywydziałowe Koło Naukowe „Elementum” przy Śląskim Centrum Wody

(Opiekun: dr Bartosz Łozowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katowice)


7. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Przyrodników „Planeta”

(Opiekun: dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek, Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katowice

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Planeta działa na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opiekunem IKNP Planeta jest dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilcze. IKNP Planeta prowadzi jednocześnie kilka projektów naukowych. Między innymi uczestniczy w międzynarodowych i lokalnych projektach naukowych mających na celu ratowanie gatunków roślin zagrożonych wyginięciem przy użyciu metod kultur in vitro. Prowadzi popularny projekt BioWar, mający na celu badanie drożdży browarniczych. Oprócz wyżej wymienionych działań prowadzone są projekty naukowe związane z czynnym monitoringiem środowiska na terenie aglomeracji Śląskiej. Koło „Planeta” chętnie uczestniczy w wydarzeniach popularnonaukowych szerząc podstawy nauki o środowisku naturalnym.


8. Koło Naukowe Prawa i Adminisrracji „IUSTITIA” 

(Opiekun: dr Katarzyna Płonka-Bielenin, dr Daniel Wojtczak, GWSH, Katowice)

Koło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA” powstało w marcu 2014 roku. Opiekę nad działalnością Koła sprawują: dr Katarzyna Płonka-Bielenin i dr Tomasz Moll. KN „IUSTITIA” jest organizacją studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Naukowej zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką prawa oraz administracji. KNPiA działa przy Katedrze Prawa i Administracji w GWSH. Celem KNPiA jest pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa oraz administracji, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz wymiana poglądów naukowych studentów. Z racji na dwojaką naturę Koła, dyskusje na spotkaniach są bardzo burzliwe a czasami nawet zaskakujące.


9. Koło Naukowe Kosmetologii

(Opiekun: dr Katarzyna Wytyczak, GWSH, Katowice) 

Koło Naukowe Kosmetologii działa na Wydziale Medycznym GWSH w Katowicach. Opiekunem KN jest dr Katarzyna Wytyczak. Celami KN Kosmetologii są: pogłębianie wiedzy studentów, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie szeroko rozumianej tematyki kosmetologii i nauk pokrewnych.Do zadań Koła należy: poszerzanie wiedzy z zakresu kosmetologii, nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej oraz specjalistycznej, poszerzanie indywidualnych zainteresowań członków Koła i integracja jego członków, prowadzenie prac badawczych i prezentacja wyników prowadzonych badań w ramach i pod patronatem Uczelni, promowanie Uczelni w otoczeniu społecznym, wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami .

Regulamin Uczestnictwa

Koszt uczestnictwa dla studentów: 50,00 zł.

Na życzenie uczestnika, uczelnia może dokonać rezerwacji noclegów 14/15.03.2018, 15/16.03.2018 (uczelnia nie pokrywa kosztów noclegu).

numer konta: 59 1050 1214 1000 0022 1839 5933

Prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa w seminarium i przesłanie wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty do dnia 10.02.2018r.,

na adres: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3 z dopiskiem Seminarium Kół Naukowych

Osoba do kontaktu: dr Katarzyna Wytyczak

tel: 607 692 268, 514 990 418 E-mail: katarzyna.wytyczak@gwsh.pl.

Termin: 15.03.2018 r.

Miejsce: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach