Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

aULA a1, BUDYNEK a

10 maja 2022

ZAPISZ SIĘ

Studenci Kół Naukowych działających w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach organizują 10 maja 2022 roku VI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych pt.: „Świat w obliczu zmian”, chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na to, w jaki sposób wpłynęły one na funkcjonowanie społeczeństwa.

Człowiek żyjący w XXI wieku mierzy się z wieloma zagrożeniami, które do niedawna były niedostrzegane

lub nie istniały, a którym obecnie trudno sprostać. Świat stanął w obliczu zmian klimatycznych, pandemii, konfliktów politycznych i gospodarczych. Problemy i zagrożenia współczesnego świata można rozpatrywać

na różnych płaszczyznach: zdrowotnej, prawnej, ekonomicznej, społecznej, politycznej czy kulturalnej.

1.Medyczne/Zdrowotne

2.Ekologiczne

3.Społeczne

4.Psychologiczne

5.Prawne

6.Ekonomiczne/Gospodarcze

7.Polityczne

Tematyka seminarium będzie obejmowała następujące aspekty:

Seminarium odbędzie się w formie stacjonarnej. Szczegółowy plan seminarium zostanie Państwu przesłany w drugim komunikacie. Planujemy wydanie monografii oraz publikacji artykułów w Zeszytach Naukowych z prezentowanymi podczas seminarium wystąpieniami. Do udziału w Seminarium zapraszamy Studenckie Koła Naukowe działające na Uczelniach, studentów oraz doktorantów.

Regulamin Uczestnictwa

Koszt uczestnictwa dla studentów: 110,00 zł.


Numer konta: 64 1050 1214 1000 0023 3466 7124

Proszę w tytule przelewu podać opis: nazwisko, imię - VI Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych


Prosimy o wypełnienie oraz podpisanie formularza uczestnictwa w seminarium i przesłanie jego skanu wraz z potwierdzeniem o dokonanej wpłacie do 30.04.2022r. na adres: katarzyna.wytyczak@gwsh.pl


Proszę o przesłanie referatów oraz informacji o kole naukowym, które Państwo reprezentujecie

(ok. 1 strony) do 05.05.2022r. na adres mailowy: katarzyna.wytyczak@gwsh.pl

Formularz zgłoszeniowy do podpisu

Formularz uczestnictwa:

Klauzula informacyjna RODO