2022 © Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego, z siedzibą w Katowicach, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3, 40-659 Katowice, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 36