VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

ROLA SPOTKANIA W PRACY 2 TOKSYCZNOŚĆ I NIETOKSYCZNOŚĆ

ZGŁOSZENIA
SZCZEGÓŁY

14 listopada 2019

Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach

zaprasza do uczestnictwa w

VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Psychologia w Biznesie, pt.:

ROLA SPOTKANIA W PRACY 2

TOKSYCZNOŚĆ I NIETOKSYCZNOŚĆ

Konferencja, której celem jest ukazanie salutogenetycznych i patogenetycznych aspektów relacji interpersonalnych w kontekście pracy i organizacji, stanowi kontynuację zeszłorocznego spotkania i jest kolejną – VII konferencją z cyklu Psychologia w Biznesie.


Zamysłem spotkania jest stworzenie możliwości promowania nauki, wymiany myśli, prezentacji wyników badań oraz osiągnięć naukowych i organizacyjnych, nawiązywania współpracy interdyscyplinarnej zarówno pomiędzy uczelniami, jak i przedsiębiorstwami. Ideą przewodnią tegorocznego forum jest „Rola spotkania w pracy. Toksyczność i nietoksyczność”.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 - 11.15

10.15 – 10.35

Rejestracja uczestników (sala nr 200)

Powitanie gości i uczestników konferencji. Rozpoczęcie obrad. Prof. dr hab. Zofia Ratajczak (Aula A7)

Sesja I (Aula A7)

SPOTKANIE NIETOKSYCZNE, ROZWÓJ PODMIOTOWY I CYWILIZACYJNY

Prowadzący: dr hab. Adam Niemczyński prof. GWSH

Grażyna Mendecka - GWSH w Katowicach,

Spotkanie kreatora z innowatorem jako warunek konieczny postępu cywilizacyjnego

10.35 – 10.55

Eryka Probierz, Adam Gałuszka - Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach Coachowie, mówcy motywacyjni i celebryci rozwojowi – jasna i ciemna strona rozwoju

Patrycja Stawiarska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach

Wypalenie zawodowe w zawodach wysokiego ryzyka- jak opracowywać, wdrażać i ewaluować programy profilaktyczne – w stronę rozwiązań systemowych

10.55 – 11.15

Wykład plenarny (Aula A7)

Prof. zw. dr hab. Augustyn Bańka, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach

Psychologiczna konceptualizacja „domu” w spotkaniu w pracy

Wprowadzenie: dr hab. Mirosław Harciarek prof. GWSH

11.50 – 12.50

12.50 – 13.50

Przerwa obiadowa (Bufet, parter, budynek B)

Sesja II (Aula A7)

TOKSYCZNE KONSEKWENCJE SPOTKANIA

Prowadzący:dr hab. Grażyna Mendecka prof. GWSH

13.50 – 15.10

13.50 – 14.10

Adam Niemczyński, GWSH w Katowicach,

Toksyczna atmosfera szkół i jej toksykanty

Agnieszka Wieprzycka - GWSH w Katowicach,

Kultura organizacyjna a stres i wypalenie zawodowe

14.30 – 14.50

  Gałuszka Anita - GWSH w Katowicach

  Toksyczność i nietoksyczność spotkania w obliczu poczucia samotności i spostrzeganego wsparcia społecznego.

  15.10 – 15.30

  14.50 – 15.10

  Zakończenie obrad. Pożegnanie gości i uczestników konferencji. (Aula A7)

  Justyna Trepka - Starosta, GWSH w Katowicach

  Wpływ strategii radzenia sobie ze stresem na styl rozwiązywania konfliktów a kompetencje społeczne w okresie dorosłości

  11.15 – 11.35

  11.35 – 11.50

  Przerwa kawowa (sala nr 200)

  14.10 – 14.30

  Mirosław Harciarek - GWSH w Katowicach,

  PTSD i jego psychoterapia z perspektywy podstawowej jednostki poznawczej (logon, FAP)

  PUBLIKACJA:

  Przewidywaną formą upowszechnienia artykułów jest wydanie recenzowanej monografii naukowej (zgodnie z punktacją MNiSW). Szczegółowe zalecenia edytorskie zostaną przekazane Autorom po zaakceptowaniu zgłoszenia konferencyjnego

  ORGANIZATOR

  Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

  MIEJSCE konferencji

  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego

  w Katowicach

  Ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice

  31 października 2019 r.

  TERMIN składania abstraktów:

  Opłata konferencyjna:

  450 złotych - aktywni uczestnicy

  300 złotych - studenci i doktoranci


  Numer konta: 64 1050 1214 1000 0023 3466 7124

  Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię uczestnika VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Rola spotkania w pracy 2. Toksyczność i nietoksyczność”. Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu

  Opłatę należy uiścić do 1 listopada 2019r.

  31 października 2019 r.

  Decyzja o przyjęciu abstraktu:

  • prof. dr hab. Zofia Ratajczak – Przewodnicząca
  • prof. dr hab. Augustyn Bańka SWPS UH
  • dr hab. Grażyna Mendecka, prof. GWSH
  • dr hab. Adam Niemczyński, prof. GWSH
  • dr hab. Mirosław Harciarek, prof GWSH
  • dr Anita Gałuszka
  • dr Renata Rosmus

  KOMITET NAUKOWY

  • dr Anita Gałuszka

  KOMITET ORGANIZACYJNY

  KONTAKT

  dr Anita Gałuszka, Katedra Psychologii GWSH

  anita.galuszka@gwsh.pl

  Rejestracja zakończona