VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

ROLA SPOTKANIA W PRACY 2 TOKSYCZNOŚĆ I NIETOKSYCZNOŚĆ

ZGŁOSZENIA
SZCZEGÓŁY

14 listopada 2019

Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach

zaprasza do uczestnictwa w

VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Psychologia w Biznesie, pt.:

ROLA SPOTKANIA W PRACY 2

TOKSYCZNOŚĆ I NIETOKSYCZNOŚĆ

Konferencja, której celem jest ukazanie salutogenetycznych i patogenetycznych aspektów relacji interpersonalnych w kontekście pracy i organizacji, stanowi kontynuację zeszłorocznego spotkania i jest kolejną – VII konferencją z cyklu Psychologia w Biznesie.


Zamysłem spotkania jest stworzenie możliwości promowania nauki, wymiany myśli, prezentacji wyników badań oraz osiągnięć naukowych i organizacyjnych, nawiązywania współpracy interdyscyplinarnej zarówno pomiędzy uczelniami, jak i przedsiębiorstwami. Ideą przewodnią tegorocznego forum jest „Rola spotkania w pracy. Toksyczność i nietoksyczność”.

Proponowany zakres tematyczny:

 • Komunikacja interpersonalna w pracy i organizacji.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie projektami.
 • Systemy wspierania i ochrony pracownika.
 • Możliwości i konsekwencje budowania ścieżki kariery i awansu zawodowego.
 • Sytuacje konfliktowe w pracy i organizacji.
 • Stres i radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy.
 • Etyczno-moralny wymiar oceny pracownika.
 • Work-life balance (zdrowie i wypoczynek, pracoholizm, wypalenie zawodowe, bierność zawodowa…)
 • Psychospołeczne i ekonomiczne aspekty migracji zarobkowych.
 • Patologie w pracy i organizacji (mobbing, lobbing, ageizm, seksizm…)

PUBLIKACJA:

Przewidywaną formą upowszechnienia artykułów jest wydanie recenzowanej monografii naukowej (zgodnie z punktacją MNiSW). Szczegółowe zalecenia edytorskie zostaną przekazane Autorom po zaakceptowaniu zgłoszenia konferencyjnego

ORGANIZATOR

Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

MIEJSCE konferencji

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego

w Katowicach

Ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice

15 października 2019 r.

TERMIN składania abstraktów:

Opłata konferencyjna:

450 złotych - aktywni uczestnicy

300 złotych - studenci i doktoranci


Numer konta: 64 1050 1214 1000 0023 3466 7124

Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię uczestnika VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Rola spotkania w pracy 2. Toksyczność i nietoksyczność”. Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu

Opłatę należy uiścić do 1 listopada 2019r.

20 października 2018 r.

Decyzja o przyjęciu abstraktu:

 • prof. dr hab. Zofia Ratajczak – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Augustyn Bańka SWPS UH
 • dr hab. Grażyna Mendecka, prof. GWSH
 • dr hab. Adam Niemczyński, prof. GWSH
 • dr hab. Mirosław Harciarek, prof GWSH
 • dr Anita Gałuszka
 • dr Renata Rosmus

KOMITET NAUKOWY

 • dr Anita Gałuszka

KOMITET ORGANIZACYJNY

KONTAKT

dr Anita Gałuszka, Katedra Psychologii GWSH

anita.galuszka@gwsh.pl

Formularz zgłoszeniowy:

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych zostałam/em poinformowana/y, że:
- administratorem zebranych danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 3 (GWSH);
- mogę korzystać z przysługujących mi zgodnie z  RODO praw dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, bycia zapomnianym, sprzeciwu, jeśli  nie będzie to sprzeczne  z  innymi przepisami obowiązującego prawa lub regulaminem świadczonej usługi. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności na stronie www.gwsh.pl.

Prosimy o zapoznanie się z treścią i akceptację poniższych zgód: