Kontakt: 32 35 70 621

Piątek, 22-23 kwietnia 2022

REJESTRACJA

Kwiecień jest Światowym Miesiącem Wiedzy na temat Autyzmu. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
w Katowicach zaprasza na konferencję poświęconą problemom i potrzebom dzieci autystycznych oraz ich rodzin.
W programie: ciekawe wykłady z udziałem 12 prelegentów oraz panele dyskusyjne.


Autyzm jest najczęściej występującym całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Objawia się trudnościami
w porozumiewaniu się i kontaktach społecznych, rozumieniu zachowań innych osób, postrzeganiu świata. Osoby
z autyzmem i ich najbliżsi na co dzień bardzo często spotykają się z brakiem akceptacji czy nawet odrzuceniem. Dlatego tak ważne jest pokazanie otwartości na nich poprzez m.in. aktywne działania edukacyjne, pomagające zrozumieć
to zaburzenie rozwoju.


W Europie szacuje się, że 1 dziecko na 100 ma autyzm. W 2007 r. ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden
z najpoważniejszych cywilizacyjnych problemów zdrowotnych świata w XXI wieku obok m.in. chorób nowotworowych
i cukrzycy.


KONFERENCJA W TRYBIE ONLINE

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY

TERMIN: 22 i 23 kwietnia 2022

o konferencji

Partnerzy

PRELEGENCI

Elżbieta Ślusarczyk

Logopeda, pedagog specjalny, polonistka. Ukończyła liczne szkolenia, warsztaty oraz kursy z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Posiada doświadczenie w pracy
z osobami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołami genetycznymi. Od 2016 roku prowadzi bloga http://www.mockomunikacji.com Jako prelegent wystąpiła na konferencji "Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju" w 2016 (Krosno) oraz "Komunikacja alternatywna AAC" w 2018 roku (Kraków). Prowadziła ćwiczenia "Alternatywne
i wspomagające metody komunikacji" na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Beata Ignaczewska

Pedagog specjalny, licencjonowany superwizor PLTB, licencjonowany terapeuta behawioralny. Dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej. Autorka i współautorka publikacji dotyczących pracy
z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Z grupą specjalistów prowadzi w Gliwicach, w ramach CTB, Punkt Wczesnej Interwencji, gdzie odbywa się systematyczna terapia dzieci z autyzmem oparta
na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania.

Izabela Suchta

Pedagożka zdrowia, socjoterapeutka, edukatorka seksualna. Studiowała podyplomowo
na kierunkach: Holistyczna opieka okołoporodowa oraz Seksuologia kliniczna. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu metod pracy terapeutycznej z osobami w spektrum autyzmu. Od kilkunastu lat pracuje w założonym przez siebie Gabinecie terapeutyczno-edukacyjnym "Santeriz" oraz w przedszkolu terapeutycznym. Na co dzień zajmuje się pracą terapeutyczną z dziećmi z autyzmem, diagnozą funkcjonalną, psychoedukacją rodzin osób w spektrum autyzmu. Ponadto od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców i profesjonalistów, edukuje studentów uczelni wyższej oraz prowadzi warsztaty dla kobiet.

Bernadetta Bieszczanin

Absolwentka studiów pedagogicznych i psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz
na studiów podyplomowych na SWPS. Twórca i menadżer z 20-letnim doświadczeniem, którego nabyła w pracy w TVP. Jeden z jej licznych projektów cieszy się wciąż uznaniem widzów („Pytanie na Śniadanie”). Obecnie spełnia się w pracy z ludźmi, w której wykorzystuje swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenia. "Spektrum Wrażliwości" to miejsce pełne inspiracji, wzajemnego szacunku, skutecznych metod i nowego spojrzenia na sytuację życiową człowieka.

Anna Musiel

Nauczyciel geografii i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny. Od kilku lat jest związana
z Niepubliczną Szkołą Podstawową Nasza Szkoła w Katowicach. Rodzic nastolatki z Zespołem Aspergera.

Agnieszka Bratek

Nauczyciel języka polskiego, surdo- i oligofrenopedagog. Ukończyła studia podyplomowe
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
w GWSH w Katowicach, a także Szkołę Trenerów. Od kilku lat związana z Niepubliczną Szkołą Podstawową Nasza Szkoła w Katowicach. Wiele wartościowej wiedzy i doświadczeń zdobyła, będąc szkolnym liderem programu Szkoła dla Asa. Szkoła od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj, organizowanym przez ROM-E Metis w Katowicach. W pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w tym z uczniami w spektrum – odnalazła swoje zawodowe miejsce
na ziemi. W czasie lekcji i zajęć rewalidacyjnych często wykorzystuje gry planszowe i karciane
lub ich elementy.

Ewa Bensz-Smagała

Psycholog dziecięcy, terapeuta, wykładowca akademicki. Swoją pracę poświęca głównie terapii dzieci i młodzieży, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym. Jest diagnostą autyzmu ADOS-2, prowadzi Szkołę Efektywnej Nauki Lucky Mind. Redaktor poradników dla rodziców, prowadzi bloga poświęconego nauce I pracy z dziećmi. Oprócz pracy terapeutycznej sporo czasu poświęca na naukę siebie i innych - jest trenerem technik pamięciowych.

Łukasz Żynda

Absolwent studiów magisterskich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia. Uczestnik licznych kursów i szkoleń dotyczących zaburzeń neurorozwojowych. Ukończył międzynarodowe szkolenie Integracji sensorycznej oraz superwizję prowadzoną przez Austriacką organizację GSIÖ w Warszawie i w Wiedniu. Absolwent Kursu NDT Bobath Basic akredytowanego przez EBTA. Autor wystąpień i publikacji z dziedziny fizjoterapii. Współzałożyciel Centrum Terapeutycznego Sens w Gliwicach.

Sabina Markowska

Podejmowała się w życiu wielu różnych zajęć. Studiowała przez jakiś czas ekonomię na SGH, później zaczęła biologię, następnie pracowała jako baristka, a potem jako testerkagier. Spotykała się jednak z wieloma trudnościami i barierami, o których wtedy nie wiedziała, że łączą się
z autyzmem.. Współzałożycielka kanału Neuroatypowe. Odpowiada w nim za nagrywanie
i montowanie treści audiowizualnych. Ponadto jest studentką psychologii na SWPS i przede wszystkim - autystyczną samorzeczniczką.

Ida Tymina

Zaczęła się interesować autyzmem, kiedy sama otrzymała diagnozę – w 2020 roku. Założyłam profil "Ida ma autyzm" na Instagramie i zaczęła pisać o swoich doświadczeniach i o wszystkim, co odkrywała w temacie autyzmu i neuroróżnorodności. Współzałożycielka kanału Neuroatypowe
na YouTube oraz spółkę Neuroatypowe s.c. Chce tworzyć nowe standardy w biznesie i docierać wszędzie tam, gdzie wiedza o neuroróżnorodności może przynosić wymierne korzyści. Jej rolą na kanale Neuroatypowe jest dbanie o skuteczną komunikację.

Agnieszka Szadurska-Prokopiuk

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie systemowo-ericksonowskim, konsultantka transkulturowej psychoterapii pozytywnej w trakcie master kursu w tej metodzie. Ukończyła studia podyplomowe w obszarze terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Pracuje z osobami autystycznymi w wymiarze diagnostycznym i psychoterapeutycznym, w każdej grupie wiekowej: na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie oraz w prywatnym gabinecie - psychoterapeutycznie z osobami dorosłymi. Przeprowadza konsultacje diagnostyczne dzieci, młodzieży i dorosłych.

Anna Maria Wołyniak

Psycholog, psychoterapeuta i pedagog specjalny. Specjalizuję się w diagnozie klinicznej i psychoterapii dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych. Pracuje z rodzinami i z parami, prowadzi grupy wsparcia, grupy terapeutyczne. Wspiera Rodziny – Dzieci i Rodziców. Rodziców w budowaniu ich kompetencji rodzicielskich od momentu podjęcia decyzji o tym, że chcieliby zostać rodzicami - prowadzi konsultacje wychowawcze i coaching rodzicielski. Pomaga Rodzinom i Dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Od wielu lat wspiera rodziny osób ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu – jest z nimi od chwili, gdy przychodzą, zgłaszając niepokojące ich zachowania dziecka, przez diagnozę i terapię. Prowadzi warsztaty oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ASD, a także warsztaty i grupy wsparcia dla rodzeństwa dzieci ze spektrum autyzmu.

Anna Dennis

Nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedszkola, obecnie wychowawca trzeciej klasy szkoły podstawowej w „Naszej Szkole”. Pracowała z dziećmi w przedszkolu, domu dziecka, w szkole, również jako woluntariuszka w przedszkolu i szkole podstawowej w Wielkiej Brytanii. Przez kilkanaście lat mieszkała w Redhill w Wielkiej Brytanii i tam też urodziły się i chodziły do szkoły jej dzieci. Jest mamą dziewczynki ze spektrum autyzmu zdiagnozowanej w wieku 14 lat.Chciałaby podzielić się doświadczeniem drogi jaką musiałyśmy przejść z córką zanim została postawiona diagnoza, jak również i tą późniejszą, dużo krótszą po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności.

PROGRAM WYDARZENIA

„Nastolatki w spektrum - studium przypadku" Ewa Bensz-Smagała

14:00 - 14:15

14:15 - 15:05

15:15 - 16:05

16:20 - 17:10

Powitanie

„Strategie komunikacji wspomagającej i alternatywnej- AAC- jako wsparcie osób z autyzmem" Elżbieta Ślusarczyk

„Inna niż Rain Man" Beata Ignaczewska

18:20 - 18:30

17:20 - 18:10

9:30 - 9:45

Przerwa

„Seksualność osób w spektrum" Izabela Suchta

Zakończenie

„Najczęstsze kłopoty kobiet ze spektrum autyzmu " Bernadetta Bieszczanin

9:45 - 10:35

10:45 - 11:35

Edukacja seksualna osób w spektrum autyzmu- wybór, czy konieczność? Rozwój psychoseksualny dziecka z autyzmem. Dojrzewanie, miłość i zachowania seksualne. Potrzeba seksualna osób w spektrum autyzmu. Wykorzystanie seksualne- w jaki sposób zmniejszyć ryzyko nadużyć wobec dzieci? Rodzic wobec seksualności swojego dziecka.

„Diagnoza SI u dziewczynek w spektrum" Łukasz Żynda

„Diagnoza kobiet i dziewczynek w spektrum autyzmu" Anna Wołyniak

22 kwietnia

23 kwietnia

Powitanie

11:50 - 12:40

Rynek pracy w obecnym kształcie nie jest zbyt przyjazny osobom w spektrum autyzmu iADHD, co sprawia, że ich ogromny potencjał zostaje w dużej mierze niewykorzystany.Jednak już wkrótce może się to zmienić. W wielu krajach, w tym także w Polsce,pracodawcy coraz częściej myślą o społecznym różnicowaniu swoich zespołów i wspieraniutych pracowników i kandydatów, którzy w znaczący sposób odróżniają się od większości.Neuroróżnorodność staje się jednym z kluczowych obszarów takiego różnicowania.

„Potencjał osób autystycznych na rynku pracy" Ida Tymina i Sabina Markowska

12:50 - 13:40

Przerwa

Nasze dziewczyńskie tajemnice

Rozważania na temat codzienności szkolnej dziewczynek w spektrum. Opowiemy o doświadczeniach w pracy
z dziewczynkami w spektrum - o tym, co nam, nauczycielom Naszej Szkoły, wydaje się w tej relacji najważniejsze i jak nie stracić tego z oczu.


Przeżycia i historia mamy dziewczynki z Zespołem Aspergera. Postaramy się w skrócie przedstawić naszą sytuację. Jak i kiedy się dowiedziałyśmy o problemie ? Kto nam pomógł i pokierował w odpowiednie miejsca? Opowiemy o problemach, z którymi przyszło nam się mierzyć. Jak Zespół Aspergera zmienił nasze życie, również zawodowe

„Wychowanie dziewczynek w spektrum - panel dyskusyjny" Agnieszka Bratek, Anna Denis i Anna Musiel

13:50 - 14:40

Przerwa

„Maskowanie spektrum autyzmu - implikacje życiowe i terapeutyczne" Agnieszka Szadurska-Prokopiuk

14:50 - 15:40

Zakończenie

15:40 - 15:50

Wyjątkowa, delikatna, zwiewna a z drugiej strony… wycofana, zniecierpliwiona, uciekająca w świat fantazji. Jaka jest nastolatka w spektrum?Każda z nich jest inna, co nie oznacza, że nie przeżywa swoich rozwojowych dylematów, poszukując swojego miejsca w świecie. Często irytuje się brakiem konkretów, koniecznością dostosowania do zasad – chociaż stara się i próbuje to robić. Czasem wychodzi sztucznie, mechanicznie, kiedy próbuje naśladować sposób mówienia koleżanek i prowadzenia rozmów „small talk”. Szuka „algorytmów” wzorów postępowania, które pozwolą jej na nawiązanie przyjaźni. Z prawdziwą fascynacją rozmawia o swojej hodowli mrówek, tablecie graficznym czy segmentacji.O blaskach i cieniach funkcjonowania nastolatki z autyzmem opowiem prezentując fragmenty wywiadów ze spektakularnymi dziewczynam.

Czy kobiece oblicze autyzmu jest tożsame z tym najczęściej prezentowanym – męskim? Jakie najczęstsze kłopoty towarzyszą kobietom i dziewczynkom? Jak odnajdują się w specyficznych kobiecych rolach: matek czy żon?

Maskowanie spektrum autyzmu to zjawisko charakterystyczne przede wszystkim dla autystycznych kobiet - choć się do nich nie ogranicza. Ukrywanie cech autystycznych ma wiele konsekwencji - zarówno dla diagnostów, którzy nie są w stanie postawić jednoznacznego rozpoznania, jak i dla osób maskujących, którym utrudnia to adekwatne rozumienie własnych potrzeb. Wykład skupi się na tych właśnie konsekwencjach ukrywania własnej tożsamości: w obszarze terapii, diagnozy i dobrostanu w życiu codziennym.

Obecnie dzięki badaniom oraz doświadczeniom kobiet, które otrzymały diagnozę spektrum autyzmu w dorosłym życiu, wiemy dużo więcej o tym, dlaczego dziewczęta wymykają się diagnostom oraz w jaki sposób objawy spektrum autyzmu u kobiet różną się od męskich wzorców. O tym, że objawy są różne, wiemy już z całą pewnością. Nie ma jednak dobrych narzędzi do diagnozy dziewcząt i kobiet – bo inne wzorce zachowań powinny być opisane za pomocą innych narzędziami diagnostycznych. A tak nie jest – narzędzia diagnostyczne dla obu płci są wspólne. Ciągle jest więc tak, że dziewczęta i kobiety w spektrum autyzmu diagnozowane są błędnie, dużo później niż chłopcy lub nie otrzymują odpowiedniego rozpoznania wcale. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie dlaczego tak się dzieje i wskazać możliwe rozwiązania

Komitet organizacyjny

Ewa Bensz-Smagała


Psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym katedry Psychologii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Większość pracy zawodowej poświęca dzieciom, stara się szczególnie pomagać i rozwijać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi diagnozę ADOS-2 i terapię dzieci ze spektrum autyzmu.

Alicja Grzenik


Studentka trzeciego roku psychologii (specjalizacja - psychologia kliniczna). Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Psychologii GWSH, gdzie podejmuje działania mające na celu pozyskanie partnerów merytorycznych Koła, współorganizuje konferencje i wydarzenia mające na celu popularyzację nauki. Prelegentka licznych wydarzeń popularno-naukowych z obszaru psychologii.

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

22 kwietnia (piątek):

23 kwietnia (sobota):

INFORMACJA
 INFORMACJA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 954-00-07-281; REGON: 272199522.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl lub listownie na adres Uczelni: ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice, z dopiskiem „IOD”.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne umożliwieniu GWSH organizacji konferencji Neuronietypowi.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przesyłane do państw trzecich.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody lub terminu określonego przepisami prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli taka była udzielona) w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku zgłoszenia osób niepełnoletnich prosimy o przesłanie na maila zeskanowanej, podpisanej zgody opiekuna prawnego: Ja niżej podpisany (imię i nazwisko), będący opiekunem prawnym Uczestnika, wyrażam zgodę na: uczestnictwo (imię i nazwisko) na Konferencji Neuronietypowi oraz przetwarzania moich i jego danych osobowych w celach organizacyjnych.