WSPÓŁCZESNE WYZWANIA SPEKTRUM AUTYZMU

Sobota, 6 kwietnia 2019

GWSH Katowice, budynek C

ul. Kostki Napierskiego 38

KONFERENCJA


NEURONIETYPOWI

Liczba miejsc na wydarzenie została wyczerpana!

O KONFERENCJI

Kontakt: 32 35 70 621

BEZPŁATNY

UDZIAŁ

7 WYKŁADÓW

CERTYFIKAT

UCZESTNICTWA

O KONFERENCJI

6 kwietnia Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach zaprasza na konferencję poświęconą problemom i potrzebom dzieci autystycznych i ich rodzin.

Obecnie autyzm jest diagnozowany u 1 na 100 dzieci. Te dane dotyczą Polski. W dużej mierze zaburzenia ze spektrum autyzmu dotyczą trudności w komunikacji i budowaniu relacji. To oznacza, że osoba z tym zaburzeniem może mieć kłopot ze zwykłą rozmową. Osoby autystyczne są zamknięte w świecie własnych wewnętrznych przeżyć. Autyzm wpływa na życie nie tylko osoby z zaburzeniami, ale także ich rodzin. Jak pomóc w takich sytuacjach? Jak budować świadomość i akceptację społeczeństwa?

PRELEGENCI

Aleksandra Kruszyńska, METIS

Psycholog, coach, doradca zawodowy. Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany. Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach.

Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych, nauczycieli i pedagogów z tematów związanych z zagadnieniem autyzmu, bezpieczeństwa w szkole, praw człowieka, interwencji profilaktycznej.

Barbara Walendowska-Russek, MINDFULLNESS

Psycholog, w pracy stosująca terapię behawioralną. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z problemami zachowania, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jej pasją jest sport oraz czytanie szwedzkich kryminałów.

Psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki terapeutycznej, oligofrenopedogogiki, nauczyciel wspomagający kształcenie integracyjne oraz tyflopedagog. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z problemami zachowania, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi terapię indywidualną, grupową (trening TUS), przeprowadza diagnozy funkcjonalne dzieci.

Barbara Olszewska, CENTRUM TERAPII BEHAWIORALNEJ

Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT. Autorka Programu Trening Umiejętności Społecznych.

Anita Wieloch, METIS

Psychoterapeuta psychodynamiczny, psycholog, psychoonkolog, terapeuta Simontona, trener higieny psychicznej. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, studentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego i Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracy z ciałem, higieny życia, odporności uczyła się osobiście od Wojtka Eichelbergera, z którym obecnie współpracuje.. Współpracowała z prof. Jerzym Vetulanim, co zaowocowało realizacją w Tychach idei Tygodnia Mózgu. Na co dzień pracuje w gabinecie psychoterapeutycznym.

Justyna Rutkowska, VERSO

Pedagog, oligofrenopedagog, arteterapeuta. Doktor nauk humanistycznych w zakresie diagnostyki i terapii psychopedagogicznej. Wieloletni wykładowca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Wykładowca i promotor na studiach podyplomowych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Dr Grażyna Szafraniec, WYKŁADOWCA GWSH

Ewa Bensz-Smagała, LUCKY - MIND

Pedagog, wykładowca akademicki, trener. Prowadzi warsztaty oraz kursy technik pamięciowych i szybkiego czytania. Jest trenerem rad pedagogicznych w obszarze neurodydaktyki, mnemotechnik i metodyki nauczania oraz superwizorem placówek edukacyjnych z zakresu kreatywności i metod aktywizujących. W jej szkoleniach biorą udział zarówno osoby dorosłe jak i dzieci, w formie zajęć indywidualnych i grupowych.

PROGRAM

09.10 – 09.50

09.50 – 10.30

10.30 – 11.10

11.10 – 11.40

11.40 – 12.10

12.10 – 12.40

„Rodzic czy terapeuta i nauczyciel? Role (nie) do pogodzenia?" - Barbara Walendowska-Russek (Mindfullness)

„Działania proaktywne oraz wzmocnienia kluczem efektywności w pracy terapeuty, nauczyciela i asystenta" - Barbara Olszewska (Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach)

Przerwa na kawę

„Nastolatek ze spektrum autyzmu. Relacje społeczne” - Anita Wieloch (Metis)

„Higiena psychiczna rodziców” - Justyna Rutkowska (VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia)

„Twórczość artystyczna osób z ASD" - Dr Grażyna Szafraniec (GWSH)

„Wiedza szkolna versus zdolności autyków - jak wspierać dziecko w procesie nauki" - Ewa Bensz-Smagała (Lucky Mind)

12.40 – 13.10

13.10 – 13.40

„Psychologiczne aspekty rodziny dziecka ze spektrum autyzmu” - Aleksandra Kruszyńska (Metis)

08.30 – 09.00

Rejestracja

Zakończenie oraz odbiór certyfikatu

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

DOJAZD

GWSH, budynek C ul. Kostki Napierskiego 38