Kontakt: 32 35 70 621

Piątek, 23 kwietnia 2021

23 kwietnia Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach zaprasza na konferencję poświęconą problemom i potrzebom dzieci autystycznych i ich rodzin.


Obecnie autyzm jest diagnozowany u 1 na 100 dzieci. Te dane dotyczą Polski. W dużej mierze zaburzenia ze spektrum autyzmu dotyczą trudności w komunikacji i budowaniu relacji. To oznacza, że osoba z tym zaburzeniem może mieć kłopot ze zwykłą rozmową. Osoby autystyczne są zamknięte w świecie własnych wewnętrznych przeżyć. Autyzm wpływa na życie nie tylko osoby z zaburzeniami, ale także ich rodzin. Jak pomóc w takich sytuacjach? Jak budować świadomość i akceptację społeczeństwa?

o konferencji

Partnerzy

PRELEGENCI

Agnieszka Padewska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm i zespół Aspergera). Doświadczona w pracy z dziećmi i rodzicami ze środowisk niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Ma za sobą kilkaset godzin pracy warsztatowo – szkoleniowej z nauczycielami, rodzicami, pedagogami, prowadzi również wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów licencjackich i podyplomowych kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Marianna Głębocka-Czarniecka

Neurologopeda, surdopedagog, terapeutka ręki, terapeutka Metody Krakowskiej®, provider Neuroflow®. Prowadzi prywatną placówkę Pracownia Agape i Edulogmed obecnie stacjonarnie w Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku, a także konsultacje terapie on-line z dziećmi z całego świata. Pracuje również z osobami dorosłymi jako trenerka metody Colina Tippinga – Radykalnego Wybaczania, jest nauczycielką metody Soul Body Fusion ® oraz konsultantką Kronik Akaszy.


Prowadzi szkolenia o tematyce prozdrowotnej i rozwojowej oraz pracy z dzieckiem zdrowym i zaburzonym. Jest autorką terapeutycznych książeczek dla dzieci, także kart do pracy z pytaniami kwantowymi. Obecnie skupia się na diagnostyce dzieci w zakresie zaburzeń rozwojowych i neurorozwojowych zwłaszcza w obszarze zaburzeń przetwarzania słuchowego i afazji rozwojowej.

Adriana Modrzejewska

Psycholog, nauczyciel akademicki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, członek Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab) przy Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się przyczynami i mechanizmami podtrzymującymi zaburzenia odżywiania oraz problematyką zachowań pro- i antyzdrowotnych.

Marzena Fryszkiewicz-Mazur

Pedagog specjalny w zakresie czterech subdyscyplin; nauczyciel języka polskiego, wykładowca, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła m.in. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Zawodowo jest związana z Branżową Szkołą I Stopnia nr 8 w Bytomiu, jako wychowawca klasy autystycznej. Zagadnienia specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym jednostek z ASD, stanowią dla mnie ważny temat zainteresowań. W związku z tym systematycznie pogłębiam wiedzę studiując literaturę oraz uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje). Od 2011 roku współpracuję z Ośrodkiem Szkoleniowym ELPAX w Bytomiu.

Iwona Matacz-Szymanowicz

Pedagog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy. Na co dzień pracuje z dziećmi i nastolatkami ze spektrum oraz z ich rodzinami. Prowadzi szkolenia dla rodziców, specjalistów, rad pedagogicznych. Wspiera merytoryczne placówki kształcące dzieci i młodzież z ASD/C. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, w tym TUS, rodzinną, diagnozę funkcjonalną. W swojej pracy korzystam z inspiracji w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania, poznawczych teorii dotyczących rozwoju procesów mentalizacji. Zawodowo pasjonuje się badaniami nad rozwojem społecznym małych dzieci, pracą w modelu ACT.

Barbara Olszewska

pedagog specjalny, licencjonowany superwizor PLTB, licencjonowany terapeuta behawioralny, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne oraz tyflopedagog. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracuje zawodowo z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z ukierunkowaniem na pracę z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Pracownik Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach, gdzie prowadzi terapię indywidualną, grupową (trening TUS), punkt konsultacyjny oraz przeprowadza diagnozy funkcjonalne dzieci.

Ewa Bensz-Smagała

Psycholog dziecięcy, terapeuta, wykładowca akademicki. Swoją pracę poświęca głównie terapii dzieci i młodzieży, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym. Jest diagnostą autyzmu ADOS-2, prowadzi Szkołę Efektywnej Nauki Lucky Mind. Redaktor poradników dla rodziców, prowadzi bloga poświęconego nauce I pracy z dziećmi. Oprócz pracy terapeutycznej sporo czasu poświęca na naukę siebie i innych - jest trenerem technik pamięciowych.

Łukasz Żynda

Absolwent studiów magisterskich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia. Uczestnik licznych kursów i szkoleń dotyczących zaburzeń neurorozwojowych. Ukończył międzynarodowe szkolenie Integracji sensorycznej oraz superwizję prowadzoną przez Austriacką organizację GSIÖ w Warszawie i w Wiedniu. Absolwent Kursu NDT Bobath Basic akredytowanego przez EBTA. Autor wystąpień i publikacji z dziedziny fizjoterapii. Współzałożyciel Centrum Terapeutycznego Sens w Gliwicach. Prywatnie mąż, miłośnik biegania, ultimate frisbee i podróży.

PROGRAM WYDARZENIA

„Jedzenie wybiórcze w spektrum autyzmu – przegląd badań" Adriana Modrzejewska

9:30 - 9:45

9:45 - 10:45

11:00 - 11:50

12:00 - 13:00

Powitanie

„Autyzm – gdy rzeczywistość wymyka się z rąk" Agnieszka Padewska

„Gdy dźwięki bolą – zaburzenia centralnego słuchu u dzieci ze spektrum autyzm" Marianna Głębocka-Czarniecka

16:00 - 16:45

13:10 - 14:10

16:50 - 17:40

Przerwa

„Edukacja XXI wieku wyzwaniem dla nauczyciela i ucznia. Rozważania pedagoga specjalnego pisane codziennością" Marzena Fryszkiewicz-Mazur

„Ukryci i wspaniali- czyli o tym jak wspierać nastolatki z ASD/C i ich bliskich w burzliwym okresie dorastania." Iwona Szymanowicz

„Trening umiejętności społecznych " Barbara Olszewska

17:45 - 18:30

Spektrum autyzmu to zaburzenie neurorozwojowe – to oznacza, że zmiany pojawiają się na etapie kształtowania układu nerwowego I towarzyszą dziecku od urodzenia. Diagnoza spektrum odbywa się najczęściej wiele lat później. Czy można rozpoznać wczesne symptomy w pierwszym roku życia? Podczas prelekcji przedstawimy szereg zachowań dziecka, które wskazują na ASD I opowiemy jak wygląda proces diagnostyczny.

18:40 - 19:30

Różnice pomiędzy terapią opartą na faktach a różnymi podejściami sensorycznymi błędnie nazywanymi "terapią SI". Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie czy to moda czy SI jest dobre na wszystko?

Z czym mierzą się nastolatki z rozpoznaniami ze spektrum autyzmu i ich rodzice w burzliwy okresie dorastania. Na co powinien być uważny terapeuta. Jak pracować i wspierać ich potrzeby rozwojowe w modelu krótkoterminowej pracy grupowej. Wywiady, rozmowy z nastolatkami z grupy terapeutycznej w ośrodku Diada.

Trening umiejętności społecznych jest bardzo popularną formą oddziaływań terapeutycznych. Czy umiejętności społecznych możemy uczyć na zajęciach indywidualnych czy tylko na zajęciach grupowych? Czy każde zajęcia grupowe to trening umiejętności społecznych? Jakie umiejętności powinien zawierać TUS?

Charakterystyka wybiórczego jedzenia w spektrum autyzmu. Przegląd dotychczasowych badań związanych z tematyką żywienia u osób z autyzmem. Trening jedzenia jako narzędzie w terapii.

Współczesna edukacja to szkoła wyzwań. To między innymi konieczność odnalezienia się we współczesnym świecie (wirtualnym, interaktywnym), ale przede wszystkim odnalezienia się w zmieniającym systemie edukacji i idącymi za tym nowymi programami nauczania.

Celem wykładu jest także poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie pracy z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych. Uczestnicy poznają znaczenie i wpływ własnej interpretacji zachowań dziecka na podejmowanie określonych działań wobec niego, poznają częste zachowania dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz możliwe ich przyczyny.

Wykład na temat zaburzeń wyższych funkcji słuchowych u dzieci ze spektrum autyzmu, w tym możliwości diagnostyki i terapii w przypadku nadwrażliwości dźwiękowych.

„Kiedy zaczyna się autyzm? Wczesne symptomy zaburzeń" Ewa Bensz

„Czym jest a czym nie jest integracja sensoryczna?" Łukasz Żynda

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

została zakończona. Dziękujemy za zainteresowanie!

Wybierz dzień:
INFORMACJA
 Administratorem podanych danych będzie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w Katowicach. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

Masz m.in. prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu na marketing produktów i usług Administratora, jak również skorzystać z innych praw opisanych szczegółowo w naszej polityce prywatności.

Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem będą podmioty z którymi współpracujemy w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.