KONFERENCJA NAUKOWA listopad/grudzień 2020

Katedra Prawa i Administracji oraz Katedra Turystyki i Rekreacji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach

zapraszają do uczestnictwa w Konferencji Naukowej

PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY TURYSTYKI I REKREACJI

pod patronatem:

Celem konferencji jest:


- omówienie problemów pojawiających się na tle stosowania przepisów prawnych mających zastosowanie w turystyce i rekreacji oraz ich skutków prawnych w praktyce;


- dyskusja nad funkcjonowaniem przepisów przyjętych w wyniku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych;


- dyskusja nad ekonomicznymi skutkami wprowadzonych regulacji, funkcjonowaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz systemem zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki;


Powyższe aspekty są szczególnie istotne w dobie znacznych „zawirowań” na rynku usług turystycznych, w szczególności kryzysu spowodowanego pandemią wirusa COVID-19, czy też upadłością największego na świecie biura podróży („Thomas Cook”).

Ponadto, celem konferencji jest omówienie zagadnień dotyczących regulacji i statusu prawnego oraz aspektów praktycznych dotyczących zawodów związanych z usługami turystycznymi, m.in. takich jak przewodnicy górscy i turystyczni oraz piloci wycieczek, a także status prawny innych zawodów związanych z szeroko pojętą turystyką, rekreacją i sportem: instruktor narciarski, instruktor wspinaczki górskiej, instruktor wspinaczki skałkowej, itp. Wymienione zagadnienia mają szczególne znaczenie w kontekście dyskusji toczących się wokół Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) oraz Białej Księgi Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce.

Istnieje możliwość zgłaszania innych tematów, wykraczających poza wyżej wymienione, jeżeli tylko mieszczą się w ogólnym nurcie konferencji (tj. są związane z prawnymi i praktycznymi aspektami turystyki i rekreacji).

MONOGRAFIA

Po konferencji zostanie opublikowana interdyscyplinarna, punktowana monografia nakładem Wydawnictwa GWSH (red. dr K. Płonka-Bielenin, dr D. Wolski). W monografii tej znajdą się nie tylko zagadnienia dyskutowane w czasie konferencji, ale inne z obszaru prawnych i praktycznych aspektów turystyki i rekreacji. Artykuły do monografii mogą zgłaszać zarówno osoby prezentujące referaty i jak pozostali uczestnicy konferencji (koszty publikacji pokrywa organizator).

ORGANIZATOR

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Katedra Prawa i Administracji

Katedra Turystyki i Rekreacji

MIEJSCE konferencji

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego

w Katowicach

Ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice

listopad/grudzień 2020

TERMIN zgłoszenia udziału i referatów

Opłata konferencyjna:

250 złotych - aktywni uczestnicy (osoby z referatami)

150 złotych - uczestnictwo

250 złotych - uczestnictwo wraz z publikacją w monografii

studenci i pracownicy GWSH – zwolnieni z opłat


Numer konta: 64 1050 1214 1000 0023 3466 7124

Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię uczestnika, Konferencja naukowa Katedry Prawa i Administracji. Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.


listopad/grudzień 2020

Kwalifikacja referatów do wystąpień

Uwaga!!!


Konferencja Prawne i praktyczne aspekty turystyki i rekreacji odbędzie się w formule 100% on-line.

  • dr Katarzyna Płonka-Bielenin
  • dr Dominik Wolski

KOMITET ORGANIZACYJNY

REJESTRACJA UCZESTNICTWA