IV Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych

"Problemy miejskie,

czyli życie w miejskiej dżungli"

GWSH Katowice

30 maja 2019

Miejska dżungla to uliczny zgiełk, tłum ludzi, sznury aut. Życie w mieście niesie ze sobą dużo korzyści, ale również wiele problemów: zapewnienie mieszkań, transport, ogrzewanie mieszkań, zapewnienie mieszkańcom wody, oczyszczanie ścieków, pozbycie się odpadów, smog czy też poważne problemy zdrowotne oraz społeczne np. przestępczość.


Miasta w których żyjemy są niezwykle zróżnicowane. Są to miejsca wielkiego postępu, przemian naszej cywilizacji i nowego stylu życia lub miejskie slumsy w których panuje bieda. Człowiek żyjący w miejskiej dżungli stanął w obliczu wielu zagrożeń i problemów, które do niedawna były niedostrzegane, a którym trudno mu sprostać. Problemy współczesnego miasta można rozpatrywać na różnych płaszczyznach: prawnej, ekonomicznej, społecznej, politycznej, kulturalnej czy ekologicznej.


Studenci Kół Naukowych działających w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach organizują w dniu 30 maja 2019 roku Seminarium Naukowe pt.: „Problemy miejskie - czyli życie w miejskiej dżungli”, chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na złożone powiązania występujące pomiędzy globalną gospodarką, środowiskiem i rozwojem społeczeństw.

1. Problemy kulturowe i społeczne miasta

2. Psychologia miasta

3. Aspekty administracyjno-prawne funkcjonowania aglomeracji miejskich

4. Urbanizacja i jej problemy:

• Problemy ekologiczne

• Problemy żywnościowe

• Problemy demograficzne

• Problemy ekonomiczne

5. Problemy zdrowotne mieszkańców miasta

Tematyka seminarium będzie obejmowała następujące problemy:

Seminarium podzielone będzie na dwie części: w pierwszej – referatowej/posterowej, odbędą się wystąpienia uczestników z prezentacjami, referatami, posterami; a w drugiej – warsztatowej planujemy prace w grupach roboczych zgodnie z w/w problematyką. Szczegółowy plan seminarium zostanie Państwu przesłany w drugim komunikacie.

Planujemy wydanie publikacji z prezentowanymi podczas seminarium wystąpieniami.

Do udziału w Seminarium zapraszamy Studenckie Koła Naukowe działające na Uczelniach oraz Szkolne Koła Zainteresowań działające w szkołach ponadgimnazjalnych.

Regulamin Uczestnictwa

Koszt uczestnictwa dla studentów: 60,00 zł.


Na życzenie uczestnika, uczelnia może dokonać rezerwacji noclegów 29/30.05.2019, 30/31.05.2019 (uczelnia nie pokrywa kosztów noclegu).

Numer konta: 59 1050 1214 1000 0022 1839 5933

Prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa w seminarium i przesłanie wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty do dnia 14.05.2019r.

na adres: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3 z dopiskiem Seminarium Kół Naukowych

Termin: 30 maja 2019

Miejsce: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach