Śląski Uniwersytet Dziecięcy Gaudeamus
w Wiedniu.
Dzień otwarty 29 lutego

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych zostałam/em poinformowana/y, że:
- administratorem zebranych danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 3 (GWSH);
- mogę korzystać z przysługujących mi zgodnie z  RODO praw dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, bycia zapomnianym, sprzeciwu, jeśli  nie będzie to sprzeczne  z  innymi przepisami obowiązującego prawa lub regulaminem świadczonej usługi. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności na stronie www.gwsh.pl. 


Prosimy o zapoznanie się z treścią i akceptację poniższych zgód: