Zapraszamy na Dzień Otwarty Śląskiego Uniwersytetu Dziecięcego Gaudeamus w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej. Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 i 11-15 lat, dla których zaplanowaliśmy ciekawe warsztaty. Udział w warsztatach jest bezpłatny, trzeba się jedynie zarejestrować wypełniając formularz.

11 września, godz. 9.00-10.30
ul. Ks. L. Tunkla 147a/1, 41-707 Ruda Śląska


Grupa 6-10 lat
Mózg na siłowni – ćwiczenia usprawniające pracę umysłu;
Anna Bochenek, młoda psycholog, zafascynowana osiągnięciami neurodydaktyki oraz wzajemnymi zależnościami między psychiką, a somatyką. Na co dzień pracuje z dziećmi i ich rodzicami, świadcząc poradnictwo i pomoc psychologiczną w szkole podstawowej. Jako pracownik Biura Karier Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach zajmuje się między innymi prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów szkół średnich. W wolnych chwilach prowadzi treningi efektywnej nauki dla dzieci.

Podczas zajęć, uczestnicy:
- poznają kilka ciekawostek na temat mózgu;
- poruszą wyobraźnię, tworząc niesamowite opowieści;
- zbudują niepowtarzalne budowle, wykorzystując swoją kreatywność;
- głęboko odetchną, pozwalając swojemu mózgowi na chwilę relaksu

Grupa 11-15 lat
Sketchnoting i działanie ludzkiej pamięci;
Daniel Knapik, student psychologii, aktywnie uczestniczący w Kole Naukowym Psychologii Stosowanej GWSH. Na co dzień korepetytor w swojej fundacji i wychowawca grupy starszej w świetlicy środowiskowej. Od najmłodszych lat zafascynowany skuteczną nauką i technikami pamięciowymi..

Podczas zajęć, uczestnicy:·
- rozwiną umiejętność rysowania twórczego, czyli sketchnoting;·
- dowiedzą się, jak funkcjonuje ludzka pamięć;
- poznają triki szybkiego zapamiętywania.

Wykład przeznaczony dla rodziców
Bezpieczeństwo dzieci w sieci
Magdalena Jarocka, Kierownik działu marketingu i PR w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej

Podczas zajęć uczestnicy:
- poznają 5 zasad korzystania z Internetu przez dzieci
- zobaczą jak udostępniać jedynie bezpieczne treści
- nauczą się rozmawiać z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci
- dowiedzą się jak skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniach
- odkryją pomocne programy do kontroli rodzicielskiej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 19 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 953-00-07-281; REGON: 272199522. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl   Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 a RODO tj. zgoda na przetwarzanie. Zgodę na przetwarzanie danych małoletniego dziecka wyraża opiekun prawny. Podanie danych osobowych swoich i dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne do organizacji Dnia Otwartego.  Dane nam udostępnione nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 
Odbiorcami przekazanych nam danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podwykonawcy, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy.  Przekazane nam dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody lub terminu określonego przepisami prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli taka była udzielona) w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Prosimy o zapoznanie się z treścią i akceptację poniższych zgód:

* zgody obligatoryjne

Rejestracja na wydarzenie