GWSH zaprasza na Festiwal Zdrowia i Urody 4-6 marca 2022 r.

Miejsce: Katowice-Piotrowice ul. Kostki Napierskiego 38

Udział jest bezpłatny!

To będzie prawdziwe święto nauki, zdrowia i urody dla dzieci, dorosłych oraz seniorów. Eksperci w dziedzinie fizjoterapii, kosmetologii, psychologii i pielęgniarstwa zaprezentują najnowsze osiągnięcia naukowe. Dowiesz się o nowinkach naukowych, weźmiesz udział
w warsztatach, skorzystasz z doradztwa medycznego. Nie zwlekaj, zapisz się na wydarzenie, bo liczba miejsc jest ograniczona.

(W przypadku osób niepełnoletnich, formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic lub opiekun prawny)

Trzy moduły tematyczne:

Uroda łączy pokolenia:

 • Piękne ciało w każdym wieku, badanie oraz doradztwo w zakresie prawidłowej pielęgnacji twarzy i ciała.
 • Piękne dłonie o każdej porze roku zimą i latem. Pielęgnacja dłoni w dobie pandemii.
 • Koreańska pielęgnacja. Nowoczesny zabieg liftingujący dla każdego typu skóry z zastosowaniem 10 kroków koreańskiej pielęgnacji.
 • Piękne włosy w każdym wieku - badanie oraz doradztwo w zakresie prawidłowej pielęgnacji skóry głowy i włosów społeczeństwa.
 • Kreowanie wizerunku kobiety dojrzałej - pokaz i porady dot. makijażu w każdym wieku.
 • Jak zrobić krem dla mamy?
 • Czy można zjeść zęby?

Zdrowie łączy pokolenia:

 • Sprawni w każdym wieku, czyli nordic walking jako jedna z form aktywnego spędzania czasu seniora.
 • Domowy fitness, czyli sprawność w czasach pandemii.
 • Wybrane metody pomiaru aktywności fizycznej i sprawności fizycznej jako wstęp przed podjęciem bezpiecznego uprawiania sportu i rekreacji. Podstawy treningu zdrowotnego.
 • Dzieci nie jedzą śmieci, czyli warsztaty kulinarne.
 • Co nam mówi etykieta, czyli ABC zdrowego odżywiania.
 • Bakterie - sojusznicy czy wrogowie, czyli jakie bakterie wpływają na nasze zdrowie?
 • ABC anatomii, czyli fikołki na dywanie.
 • Walka z nawykami - domowa profilaktyka w kierunku wad postawy u dzieci i młodzieży.
 • Ergonomia i higiena pracy zdalnej.
 • Ogólne usprawnianie swojego organizmu poprzez bezpieczne ćwiczenia siłowe, gibkościowe, wytrzymałościowe i oddechowe wykonywane przy pomocy.
 • Czy ktoś widział kalorię?

Nauka łączy pokolenia:

 • Rola motywacji w zdalnym uczeniu się – warsztaty dla szkół średnich.
 • Praca w domu – równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.
 • Pamięć w wieku dojrzałym - jak dbać o mózg?

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

4 marca 2022 - wybierz warsztat:
5 marca 2022 - wybierz warsztat:
6 marca 2022 - wybierz warsztat:
Bezpłatne badania:
INFORMACJA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 954-00-07-281; REGON: 272199522.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl lub listownie na adres Uczelni: ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice, z dopiskiem „IOD”.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne umożliwieniu GWSH organizacji Festiwalu Zdrowia i Urody.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przesyłane do państw trzecich.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody lub terminu określonego przepisami prawa.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli taka była udzielona) w dowolnym momencie.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach realizuje projekt pn. „Aktywizacja dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów w zakresie upowszechniania wiedzy z dziedziny nauk medycznych. Festiwal Zdrowia i Urody”. Na realizację działań związanych z przedsięwzięciem Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Uczelni środki finansowe w wysokości ogółem 900 000, 00 zł, słownie złotych: dziewięćset tysięcy złotych.