10-lecie Wydziału Zamiejscowego

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Wiedniu

19 października 2019

Favoriten Volkshochschule, Arthaberplatz 18, Wien

Szanowni Państwo

Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wydziału Zamiejscowego GWSH w Wiedniu.

Rok 2019 dla społeczności Wydziału Zamiejscowego GWSH jest rokiem szczególnym.

Nasza placówka w stolicy Austrii działa od 10 lat. W marcu 2009 roku rok akademicki zainaugurował pierwszy rocznik studentów. Od tego czasu mury GWSH w Wiedniu opuściło kilkuset absolwentów.


Jesteśmy drugą szkołą wyższą na ministerialnej liście dziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych, które posiadają uprawnienia do prowadzenia kształcenia na terenie innych krajów.

Minione 10 lat było czasem nauki, nowych doświadczeń, a także działaniem na rzecz Polonii austriackiej oraz współpracy z partnerami w Wiedniu i Austrii.

Nasza Uczelnia jest rozpoznawalna w środowisku Polaków mieszkających i pracujących w Wiedniu, a także w środowisku akademickim Wiednia. Wiedeńska oferta edukacyjna GWSH skierowana jest głównie do Polonii austriackiej oraz do naszych rodaków przebywających czasowo w Austrii.


W swoim Wydziale Zagranicznym w Wiedniu GWSH oferuje studia na kierunku:

· Stosunki Międzynarodowe


oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zapraszamy serdecznie do udziału w obchodach

10-lecie Wydziału Zamiejscowego w Wiedniu.

Będzie to okazja do wspólnego spotkania władz uczelni, wykładowców, absolwentów i wszystkich przyjaciół wiedeńskiego Wydziału.

Wyrażamy przekonanie, że Państwa udział w uroczystości przyczyni się do wzbogacenia obchodów rocznicy. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 połączona z obchodami 10 lat działalności GWSH w Wiedniu odbędzie się 19 października 2019 roku.

Program naszej UROCZYSTOŚCI

Kiedy?

19.10.2019

Favoriten Volkshochschule, Arthaberplatz 18, Wien

Gdzie?

Cena?

HARMONOGRAM

Podsumowanie 10-lecia Wydziału Zamiejscowego GWSH W Wiedniu

16.30

Bal absolwenta

17.30

15 euro lub 70zł

Nr konta?

PL60105012141000009030322086

Tytuł wpłaty: Bal Absolwenta + imię i nazwisko

NR BIC (SWIFT): INGBPLPW

Konto do wpłat w ZŁ:

59 1050 1214 1000 0022 1839 5933

Powspominajmy RAZEM

Pomóżcie nam stworzyć galerię zdjęć z okazji 10.lecia Wydziału Zamiejscowego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Wiedniu. Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: beata.machura@gwsh.pl

REJESTRACJA

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych zostałam/em poinformowana/y, że:
- administratorem zebranych danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 3 (GWSH);
- mogę korzystać z przysługujących mi zgodnie z  RODO praw dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, bycia zapomnianym, sprzeciwu, jeśli  nie będzie to sprzeczne  z  innymi przepisami obowiązującego prawa lub regulaminem świadczonej usługi. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności na stronie www.gwsh.pl. 


Prosimy o zapoznanie się z treścią i akceptację poniższych zgód: